JOM 2017/761, RvS 19-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1952, 201602246/1/A1

Inhoudsindicatie

Wijziging modaliteit van de dwangsommen?, Is het tweemaal opleggen van een dwangsom van € 20.000,= ineens onredelijk

Samenvatting

Daargelaten of de wijziging van de modaliteit van de dwangsom een verslechtering van de positie van appellant sub 1 en anderen met zich brengt, is de ABRvS van oordeel dat het college bevoegd was om in heroverweging de modaliteit van de dwangsommen te wijzigen.

De van het kenniscentrum Infomil van het ministerie van IenM afkomstige Leidraad is slechts een hulpmiddel die bestuursorganen enig houvast biedt bij het…

Verder lezen
Terug naar overzicht