JOM 2017/776, RvS 19-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1940, 201602896/1/R2

Inhoudsindicatie

Vergunning ex artikel 19d Nbw 1998 voor uitbreiden rundveehouderij

Samenvatting

In tegenstelling tot artikel 67a van de Nbw 1998, vereist artikel 19km, vierde lid, niet dat een aanvraag om een vergunning vóór 1 juli 2015 compleet is. Op grond van artikel 19km, vierde lid, is het dus mogelijk dat een vóór 1 juli 2015 ingediende aanvraag na 1 juli 2015 wordt aangevuld met gegevens en bescheiden die nodig zijn om de vergunning te kunnen verlenen met toepassing van externe saldering.

Zoals de Afdeling eerder…

Verder lezen
Terug naar overzicht