JOM 2017/792, RvS 26-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1994, 201607858/1/R3

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Haarwijk-Noord, herziening Koningin Wilhelminalaan 73" gemeente Gorinchem

Samenvatting

Het plan verschilt niet van hetgeen de omgevingsvergunning mogelijk maakt. Niettemin dient de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan een andere afweging te maken indien de feiten en omstandigheden ten tijde van de vaststelling van het plan zijn gewijzigd ten opzichte van de feiten en omstandigheden die bestonden ten tijde van het besluit op bezwaar.

Het plan strekt ertoe om hetgeen met de omgevingsvergunning ter plaatse mogelijk is gemaakt, …

Verder lezen
Terug naar overzicht