JOM 2017/802, RvS 02-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2087, 201607369/1/R6

Inhoudsindicatie

Uit machtigingen dient ondubbelzinnig te blijken dat deze zijn verleend met het oog op het tracébesluit alsook namens wie beroep wordt ingesteld

Samenvatting

Uit de overgelegde machtigingen dient ondubbelzinnig te blijken dat deze zijn verleend met het oog op het instellen van beroep tegen het thans bestreden tracébesluit. Op twee machtigingen is vermeld dat genoemde personen werkzaam zijn aan de Wildersekade. De enkele omstandigheid dat deze personen werkzaam zijn aan de Wildersekade gelegen nabij het tracégebied is onvoldoende om als belanghebbende in de zin van de Awb te kunnen…

Verder lezen
Terug naar overzicht