JOM 2017/807, RvS 02-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2078, 201607988/1/R2

Inhoudsindicatie

Wijzigingsplan en ondeugdelijke motivering overtollige bebouwing en belemmering in bedrijfsactiviteiten

Samenvatting

In de Verordening 2014 is geen maximale maat opgenomen voor de omvang van bijgebouwen die mogen blijven staan. Voor zover de Lir en het wijzigingsplan wel een maximale maat behelzen, overweegt de Afdeling dat de Lir en de wijzigingsvoorwaarden niet kunnen leiden tot een situatie die niet overeenstemt met de Verordening Ruimte 2014. Gelijk appellant heeft betoogd valt niet in te zien dat bebouwing tot 500 m2 niet overtollig kan zijn. Het college heeft niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht