JOM 2017/808, RvS 02-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2091, 201602007/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en aanzienlijke verkleining tot 16,5 m van afstand tussen geplande woningen en fruitteeltbedrijf

Samenvatting

De ABRvS overweegt dat de verwijzing van de raad naar het PRI-rapport niet kan worden aangemerkt als een deugdelijke motivering voor de in dit geval aanzienlijke verkleining van de afstand van 50 m die als vuistregel geldt voor woningen naast een fruitteeltbedrijf. Hierbij is van belang dat in het eerste deskundigenbericht wordt geconcludeerd dat het PRI-rapport onvoldoende deugdelijke grondslag biedt voor een locatie specifiek onderzoek, welke bevinding de…

Verder lezen
Terug naar overzicht