JOM 2017/812, RvS 02-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2094, 201606396/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor oprichten negen woningen

Samenvatting

Gegeven de verschijningsvorm van de negen verschillende vrijstaande woningen heeft het college zich op het standpunt kunnen stellen dat het bouwplan als villa-achtige bebouwing is aan te merken. Nu het bouwplan uitsluitend voorziet in bebouwing op het perceel aan Herenweg 112, is het bouwplan in relatie tot zijn omgeving eveneens als incidentele bebouwing aan te merken. Geen grond bestaat voor het oordeel dat de term incidentele bebouwing betrekking heeft op één gebouw.

Het perceel ligt in het gebied dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht