JOM 2017/820, RvS 02-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2091, 201602007/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en wijzigingsbevoegdheid biedt in casu onvoldoende waarborg

Samenvatting

De ABRvS stelt vast dat - vanwege de voorwaarde uit het besluit van GS van 3 maart 2015 inhoudende dat het plan een maximale termijn van realisatie van de woningen dient te bevatten van 5 jaar na de vaststelling van het plan - in het ontwerpbestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting was opgenomen, maar dat deze naar aanleiding van de vooroverlegreactie van GS is gewijzigd in de wijzigingsbevoegdheid in artikel 5, lid 5.7, van de planregels. Met deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht