JOM 2017/841, RvS 08-06-2016, ECLI:NL:RVS:2016:1574, 201505469/1/R2

Inhoudsindicatie

Natuurbeschermingsvergunning, Landgoed, Renovatie landgoed, Stikstof, Depositiewaarde stikstof, Habitatsubtypen, Duinbossen, Achtergrondwaarde, Mitigatieplan, Stikstofdepositietoename, Aangevraagde situatie, Bestaande situatie, Beheerovereenkomst

Samenvatting

Bij besluit van 20 juni 2012 heeft het college van GS van Zuid-Holland een vergunning als bedoeld in artikel 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend voor de renovatie van landgoed Ockenburgh. Vast staat dat de kritische depositiewaarde voor stikstof op de meeste plekken op het landgoed waar de habitatsubtypen duinbossen (droog) (H2180A) en

Verder lezen
Terug naar overzicht