JOM 2017/845, RvS 08-06-2016, ECLI:NL:RVS:2016:1568, 201507583/1/R2

Inhoudsindicatie

Handhaving, Handhavingsverzoek, Verzoek handhaving, Afwijzing handhavingsverzoek, Afwijzing verzoek handhaving, Veehouderij, Bedrijfsvoering veehouderij, Vergunningplicht, Zienswijzen, Indienen zienswijzen, Achterwege laten indienen zienswijzen, Verschoonbaarheid, Overtreding, Ontvankelijkheid

Samenvatting

Bij besluit van 15 januari 2015 heeft het college van GS van Utrecht het verzoek om handhavend op te treden ten aanzien van een veehouderij, afgewezen. Bij besluit van 18 augustus 2015 heeft het college het door Mob en de Vereniging hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Mob en de Vereniging hebben

Verder lezen
Terug naar overzicht