JOM 2017/871, RvS 16-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2183, 201604777/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert" gemeente Zundert

Samenvatting

Gezien de in het algemeen aan te houden spuitzone van 20 m volgens het door de raad gehanteerde rapport, welke afstand in het geheel niet wordt gehaald, en vanwege het ontbreken van een locatiespecifiek onderzoek, is de Afdeling van oordeel dat de raad er geen blijk van heeft gegeven zich ervan te hebben vergewist of in redelijkheid doorslaggevend belang kan worden toegekend aan het voortzetten van de gestelde bestaande situatie.

Zoals de…

Verder lezen
Terug naar overzicht