JOM 2017/875, RvS 16-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2196, 201605754/1/A1

Inhoudsindicatie

Jurisprudentie ABRvS inzake opkomen tegen besluit binnen 2 weken na daarvan op de hoogte te zijn geraakt, geldt in casu niet

Samenvatting

Het college heeft - evenals de rechtbank - weliswaar gewezen op jurisprudentie van de Afdeling volgens welke een belanghebbende die niet door middel van kennisgeving of publicatie op de hoogte is gesteld van een op juiste wijze bekendgemaakt besluit, in beginsel binnen twee weken nadat hij van het bestaan van het besluit op de hoogte is geraakt, daartegen dient op te komen. Deze jurisprudentie ziet

Verder lezen
Terug naar overzicht