JOR 1997/113, Besluit Minister van Economische Zaken 13-08-1997, , Zaaknummer onbekend (met annotatie van H. Beckman)

Inhoudsindicatie

Faillissement Fokker, Verzoek tot ontheffing van de verplichting tot het opmaken, het overleggen en het vaststellen van de jaarrekening over 1995 wegens gewichtige redenen, Rechtsplicht tot opmaken jaarrekening rust op bestuur als zodanig en niet op individuele bestuurders, Verwijzing naar Gerechtshof Amsterdam (OK) 25 februari 1980, NJ 1980, 467, Ontheffing wegens gewichtige redenen wordt verleend, nu curatoren geen middelen ter beschikking stellen aan bestuur om aan rechtsplicht te voldoen, Geen strafrechtelijke aansprakelijkheid bestuurders

Samenvatting

Daargelaten uw overige bezwaren, …

Verder lezen
Terug naar overzicht