JOR 1999/255, Klachtencommissie Beursbedrijf 17-09-1998, , Zaaknummer onbekend (met annotatie van K. Frielink)

Inhoudsindicatie

Bindend advies van Klachtencommissie Beursbedrijf, Aansprakelijkheid bank voor schade geleden door belegger, Onervaren medewerker bank weigert ten onrechte opdracht van cliënt tot sluiting positie uit te voeren, Geen eigen schuld cliënt door zich bij (onterechte) weigering neer te leggen, Schadebeperkingsplicht cliënt

Samenvatting

Een opdracht tot sluiting van een positie, die eerder op de dag via een bestens opdracht is geopend, maar waarvan nog geen terugmelding heeft plaatsgevonden, wordt – aldus verweerder – in het algemeen geaccepteerd. Aannemelijk is dat X door de betrokken…

Verder lezen