JOR 2001/68, Klachtencommissie DSI 21-11-2000, , KCD 00-148 (met annotatie van K. Frielink)

Inhoudsindicatie

Bijzondere zorgplicht effectenbemiddelaar, Effecteninstelling dient ervoor te waken dat in beginsel beleggers niet voor meer kopen dan zij aan middelen beschikbaar hebben, In casu zou bij de bestens kooporder kort na de beursintroductie de zorgplicht voldoende in acht genomen zijn, indien de order gelimiteerd was op tweemaal de emissiekoers, Berekening vrije beschikkingsruimte van belegger, Aandelen zijn terecht aangekocht

Samenvatting

Verweerder heeft toegestaan dat de bestens kooporder van klager ongelimiteerd werd uitgevoerd, waardoor voor klager een overschrijding ontstond van de vrije bestedingsruimte (VBR). Bij de berekening…

Verder lezen