JOR 2002/33, Klachtencommissie DSI 10-12-2001, , 00-221 (met annotatie van K. Frielink)

Inhoudsindicatie

Berekening bestedingsruimte belegger, Uit art. 25 Bte 1995 wordt afgeleid dat effecteninstelling gehouden is voor krediet op onderpand van effecten met cliënt een schriftelijke kredietovereenkomst te sluiten, Schriftelijke bevestiging van toekenning kredietruimte door effecteninstelling en aanvaarding daarvan door cliënt wordt daarmee gelijkgesteld

Samenvatting

Verweerder, een als Deelnemer bij het Dutch Securities Institute geregistreerde effecteninstelling, heeft onder meer tot taak erop toe te zien dat zijn cliënten niet voor een groter bedrag beleggen dan zij aan middelen ter beschikking hebben. De Commissie is van oordeel dat bij toetsing…

Verder lezen