JOR 2002/66, Klachtencommissie DSI 16-11-2001, , 225 (met annotatie van K. Frielink)

Inhoudsindicatie

Beheersovereenkomst waarbij vermogensbeheerder de vrije hand heeft, Eigen inmenging in beleggingsbeleid door belegger, Beleggingsbeleid niet in overeenstemming met beleggingsdoelstelling (pensioenvoorziening)

Samenvatting

Klaagster heeft een beleggingsovereenkomst gesloten waarbij zij verweerder de vrije hand heeft gegeven bij het beheer van haar vermogen. In de overeenkomst is opgenomen dat verweerder een zo goed mogelijk resultaat voor klaagster zou nastreven en “zo mogelijk vermogensgroei en/of inkomsten te behalen”. Dit beleidsvoornemen mag niet los gezien worden van de doelstelling van klaagster. Verweerder wist of had behoren te weten…

Verder lezen