JOR 2003/15, Commissie van Beroep DSI 01-11-2002, , 76/2002

Inhoudsindicatie

Overeenkomst inzake winstverdubbelaar, Vraag of bank voldoende rekening heeft gehouden met belangen van cliënt bij aangaan van overeenkomst, Niet-ontvankelijkheid bank nu oordeel Klachtencie zozeer verweven is met vastgestelde bijzonderheden van het geval, dat daaraan geen precedentwerking ex art. 6.2 Reglement DSI toekomt, Beroep tegen Klachtencie DSI 23 april 2002, «JOR» 2002/119

Samenvatting

De Klachtencommissie DSI heeft bij haar oordeel van 23 april 2002, «JOR» 2002/119, betrokken de bijzondere omstandigheid dat belanghebbende reeds…

Verder lezen