JOR 2003/164, Rechtbank Leeuwarden 14-05-2003, , HA ZA 01-0794

Inhoudsindicatie

Tegenstrijdig belang ex art. 2:256 BW, Externe werking, Onbevoegdheid van bestuurder kan aan derden worden tegengeworpen wanneer tegenstrijdigheid ten tijde van het verrichten van de rechtshandeling bekend was of behoorde te zijn

Samenvatting

Aan de orde is of bij de totstandkoming van de kredietovereenkomst sprake is geweest van een tegenstrijdig belang in de zin van art. 2:256 BW. Art. 2:256 BW heeft tot doel te voorkomen dat de weging van het belang van een bij de rechtshandeling betrokken vennootschap…

Verder lezen
Terug naar overzicht