JOR 2003/224, EHRM 12-12-2002, , 56400/00 (met annotatie van G.-J. Vossestein)

Inhoudsindicatie

Vrijheid van vereniging, Grondrecht op eigendom, Art. 11 EVRM garandeert vrijheid van een ieder om zich zonder overheidsbemoeienis met anderen te verenigen ter verwezenlijking van een door hen beoogd gemeenschappelijk doel, Toepasselijkheid art. 11 EVRM op vennootschappen en (andere) commerciële “verenigingen” wordt niet uitgesloten, Vrijheid van vereniging strekt zich ook uit tot negatieve verenigingsvrijheid, dat wil zeggen het recht zich niet te verenigen, Cesnieks houdt, zonder formeel lid te zijn, een aandeel in het kapitaal van de coöperatie die wordt omgezet in een nv, …

Verder lezen
Terug naar overzicht