JOR 2003/240, Klachtencommissie DSI 08-09-2003, , 02-486

Inhoudsindicatie

Adviesrelatie; geen vermogensbeheer, Belegger heeft schade geleden ten gevolge van negatieve koersontwikkeling waarvan duur en omvang ook voor beleggingsadviseur onvoorzienbaar waren, Door verweerder gegeven beleggingsadviezen mochten door redelijk bekwaam en redelijk handelend beleggingsadviseur gegeven worden

Samenvatting

Tussen klager en verweerder heeft alleen een adviesrelatie bestaan, zodat de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de beleggingsportefeuille en de beslissingen tot aan- of verkoop van effecten in beginsel bij klager is gebleven. Bij een dergelijke adviesrelatie is er geen (algemene) zorgplicht aan te wijzen die meebrengt dat de effecteninstelling…

Verder lezen