JOR 2003/263, Klachtencommissie DSI 30-07-2003, , 115

Inhoudsindicatie

Informatieverplichting beleggingsadviseur, Klager is voldoende geïnformeerd over aan het beleggingsproduct verbonden risico’s, Door klager geleden schade kan niet op verweerder worden verhaald

Samenvatting

Naar het oordeel van de Commissie heeft verweerder aannemelijk gemaakt dat hij aan klager voldoende informatie heeft gegeven om deze in staat te stellen zich een oordeel te vormen over het product en de daaraan verbonden risico’s. Dat klager een en ander niet goed begrepen heeft, komt niet voor rekening van verweerder.

Uitspraak

Inhoud van de klacht

De klacht houdt – zakelijk…

Verder lezen