JOR 2003/264, Klachtencommissie DSI 08-09-2003, , 03-130

Inhoudsindicatie

Vermogensbeheerder heeft bij beheer en uitvoering van gewraakte transactie als een goed huisvader gehandeld, Door klaagster geleden schade kan niet op verweerder worden afgewenteld

Samenvatting

Het is inherent aan vermogensbeheer dat het beleggingsbeleid geheel wordt gevoerd door de beheerder. Deze heeft niet alleen het recht maar ook de plicht om, binnen de overeengekomen doelstellingen en beperkingen, al datgene te doen wat hij wenselijk en nodig acht. De belegger heeft daarmee geen bemoeienis.

Verweerder vond A’s belang in ING IT Fund veel te groot en besloot dat…

Verder lezen