JOR 2003/265, Klachtencommissie DSI 08-09-2003, , 03-131 (met annotatie van KF)

Inhoudsindicatie

Execution only dienstverlening, Verweerder heeft beleggingsdoelstellingen van klager niet in een beleggersprofiel kunnen neerleggen, omdat klager deze niet heeft medegedeeld, Kennisneming van zijn beleggersprofiel zou klager niet aanstonds tot een ander beleid hebben geleid, Verweerder is niet aansprakelijk voor door klager geleden koersverlies

Samenvatting

Klager heeft het vragenformulier ter vaststelling van zijn beleggersprofiel nimmer ingevuld aan verweerder teruggezonden. Het is op zichzelf denkbaar dat de uitwerking van klagers beleggingsdoelstellingen in een door een professionele instelling als verweerder opgesteld beleggersprofiel klager ertoe zou hebben gebracht anders te gaan beleggen…

Verder lezen