JOR 2003/64, Klachtencommissie DSI 07-08-2002, , 01-133

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid effectenadviseur voor koopadvies aandelen, Dat koopadvies is gebaseerd op beleggingsanalyse van onderzoeksinstituut van effectenadviseur impliceert niet zonder meer dat aan eisen van redelijk advies is voldaan, Effectenadviseur dient ook met omstandigheden van individuele geval rekening te houden, Geen grond voor conclusie dat redelijk bekwaam en redelijk handelend effectenadviseur niet in de zin van het i.c. gegeven advies had mogen adviseren

Samenvatting

Vooropgesteld wordt dat het feit dat het advies afkomstig was van het bij verweerder behorende onderzoeksinstituut niet zonder meer impliceert dat aan de eisen van een…

Verder lezen