JOR 2003/65, Klachtencommissie DSI 20-09-2002, , 01-311 (met annotatie van KF)

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid effecteninstelling voor advisering belegger, Effectenadviseur heeft niet een advies gegeven waartoe een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur niet had kunnen komen

Samenvatting

Verweerder heeft gemotiveerd uiteengezet dat hij zijn advies “strong buy” heeft gehandhaafd op grond van het verwachte herstel bij UPC en dat hij medio mei 2001 na tegenvallende kwartaalcijfers tot een gewijzigd inzicht is gekomen, waarna hij het advies heeft gewijzigd in “neutral”. Daarmee heeft verweerder niet een advies gegeven waartoe een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur niet had kunnen komen.

Verder lezen