JOR 2003/90, Klachtencommissie DSI 27-08-2002, , KCD 152 (met annotatie van KF)

Inhoudsindicatie

Klacht over onjuist vermogensbeheer wegens onvoldoende spreiding in portefeuille en het zonder noodzaak aangaan van posities om hogere provisie-opbrengsten te verkrijgen

Samenvatting

Klager heeft met verweerder een vermogensbeheerovereenkomst gesloten waarbij transacties in aandelen en opties waren toegestaan. Nu geen specifieke uitgangspunten en doelstellingen zijn overeengekomen, had verweerder een rustig beheer met een gematigd risico moeten nastreven. Om het risico van beleggen in effecten en opties te beperken, had verweerder moeten zorgen voor een ruime spreiding van de beleggingen over sectoren van bedrijvigheid en de belegging in één…

Verder lezen