JOR 2004/11, Commissie van Beroep DSI 17-09-2003, , KCHB-nr. 57

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door handel in put-opties, Deelneemster heeft belanghebbende voldoende ingelicht over risico’s van schrijven van put-opties

Samenvatting

In hoger beroep is niet aannemelijk gemaakt dat belanghebbende, in tegenstelling tot hetgeen de optieovereenkomst als zijn verklaring inhoudt, van deelneemster bij het aangaan van die overeenkomst niet een exemplaar heeft ontvangen van het Officieel Bericht-Opties, in welk bericht onder meer wordt gewezen op de risico’s die aan het schrijven van (put-)opties zijn verbonden…

Verder lezen