JOR 2004/12, Klachtencommissie DSI 30-10-2003, , 02-459

Inhoudsindicatie

Vermogensbeheer tot uitvoering van levensverzekeringsovereenkomst die bij derde is afgesloten, Niet is aannemelijk geworden dat beheerder de portefeuille van klager niet heeft beheerd zoals het een goed huisvader betaamt

Samenvatting

Tussen partijen staat vast dat de beheerovereenkomst inhield dat volledig in aandelen kon worden belegd. Mede in aanmerking genomen de gehanteerde rendementsdoelstelling en de lange termijn waarop deze gerealiseerd diende te worden, is de Commissie van oordeel dat niet met vrucht kan worden gesteld dat verweerder de portefeuille bij aanvang van het beheer niet behoorlijk heeft samengesteld. Ook is het…

Verder lezen