JOR 2004/16, Commissie van Beroep DSI 18-11-2003, , KCHB-nr. 64

Inhoudsindicatie

Beleggingen volgens Premselaar-methode, Hoge eisen te stellen aan vermogensbeheerder die deze methode toepast, In casu heeft deelneemster aan die hoge eisen voldaan, Belegger heeft vertrouwen gewekt dat hij beschikte over de benodigde informatie om de risico’s van de beleggingsmethode in te schatten en dat hij die informatie begreep, Deelneemster heeft zorgplicht jegens belegger niet geschonden

Samenvatting

De onderhavige beleggingsmethode is risicovol. Door te beleggen met rond 50 % geleend geld, zich te beperken tot groeifondsen en de aan- respectievelijk verkoopbeslissingen…

Verder lezen