JOR 2004/208, Adviescommissie Fondsenreglement 07-05-2004, , Zaaknummer onbekend (met annotatie van G.T.J. Hoff)

Inhoudsindicatie

Twee kennelijke overtredingen van art. 28h Fondsenreglement. , Advies aan Euronext om maatregel van ernstige schriftelijke waarschuwing te nemen

Samenvatting

Art. 28h Fondsenreglement bepaalt, voor zover te dezen relevant, dat de uitgevende instelling verplicht is terstond een publicatie te doen omtrent elk feit of elke gebeurtenis betreffende de uitgevende instelling waarvan moet worden aangenomen dat hiervan een aanmerkelijke invloed op de koers zal uitgaan. Euronext kan ontheffing van deze verplichting tot publicatie verlenen op grond van het feit dat bekendmaking van bepaalde gegevens de rechtmatige belangen van de…

Verder lezen