JOR 2004/248, Klachtencommissie DSI 14-07-2004, , 02-243

Inhoudsindicatie

Effectenportefeuille als onderpand voor marginverplichtingen, Bij dekkingsvoorschriften aangaande marginverplichtingen als zodanig is geen sprake van kredietverlening

Samenvatting

De stelling van klagers dat verweerder niet gerechtigd was de waarde van de effectenportefeuille mee te rekenen als zekerheid voor de marginverplichtingen moet worden verworpen. In art. 18 van de Algemene Bankvoorwaarden is het pandrecht geregeld op grond waarvan verweerder de onderhavige portefeuille als onderpand mocht aanwenden.

Daarnaast is de Commissie van oordeel dat er bij de dekkingsvoorschriften aangaande marginverplichtingen als zodanig geen sprake is van kredietverlening in de zin van art. …

Verder lezen