JOR 2004/50, Klachtencommissie DSI 19-12-2003, , 03-201

Inhoudsindicatie

Verweerder heeft in voldoende mate vastgelegd welke beleggingsdoeleinden nagestreefd dienden te worden en zich vergewist van de mate waarin de aan belegging in zakelijke waarden verbonden risico’s in het licht van die doelstelling acceptabel waren, Verweerder heeft voldaan aan vereisten ex art. 25 Bte 1995 en art. 28 NR 1999, Geen zaakwaarneming

Samenvatting

Verweerder heeft in toereikende mate vastgelegd welke beleggingsdoeleinden nagestreefd dienden te worden, en zich vergewist van de mate waarin de aan belegging in zakelijke waarden verbonden risico’s in het licht van die…

Verder lezen