JOR 2004/51, Klachtencommissie DSI 29-12-2003, , 03-74

Inhoudsindicatie

Aandelenlease, Geen sprake van misleidende reclame, Belegger wordt voldoende op risico’s van product gewezen, Geen handelen in strijd met zorgplicht door effecteninstelling, Feit dat geen voorziening ter beperking van risico van belegger is getroffen, maakt product niet ondeugdelijk

Samenvatting

Hoewel het reclamemateriaal van verweerder zeker als wervend kan worden aangemerkt, wordt uit dit materiaal, gezien de waarschuwingen die daarin zijn vervat, voldoende duidelijk wat de risico’s voor klager zijn. Voorts zijn ook het door klager getekende contract en de daarbij behorende…

Verder lezen