JOR 2005/303, Klachtencommissie DSI 27-10-2005, , 05-210 (met annotatie van F.M.A. ’t Hart)

Inhoudsindicatie

Effectenkrediet, Dekkingstekort, Plicht effecteninstelling om op korte termijn belegger te waarschuwen en over maatregelen te overleggen, Bij uitblijven maatregelen door belegger liquidatieplicht effecteninstelling zodanig deel portefeuille dat tekort wordt opgeheven, Eigen schuld belegger

Samenvatting

De risico’s van het beleggen op basis van effectenkrediet brengen mee dat een effecteninstelling op basis van haar zorgplicht behoort in te grijpen indien de cliënt nalaat maatregelen te nemen om het tekort op te heffen. Weliswaar geldt daarvoor niet op grond van art. 28 NRgt de strenge regel dat de…

Verder lezen