JOR 2005/92, Adviescommissie Fondsenreglement 24-12-2004, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Kennelijke overtreding art. 28h Fondsenreglement, Ernstige schriftelijke waarschuwing door Euronext aangewezen

Samenvatting

Art. 28h Fondsenreglement bepaalt, voorzover te dezen relevant, dat de uitgevende instelling verplicht is terstond een publicatie te doen omtrent elk feit of elke gebeurtenis betreffende de uitgevende instelling waarvan moet worden aangenomen dat hiervan een aanmerkelijke invloed op de koers zal uitgaan. Euronext kan ontheffing van deze verplichting tot publicatie verlenen op grond van het feit dat bekendmaking van bepaalde gegevens de rechtmatige belangen van de uitgevende instelling zou kunnen schaden.

De vennootschap had…

Verder lezen