JOR 2005/93, Adviescommissie Fondsenreglement 14-01-2005, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Geen sprake van kennelijke overtreding art. 28h Fondsenreglement

Samenvatting

Tijdens de behandeling van het onderhavige verzoek is onvoldoende aannemelijk geworden dat de vennootschap al vóór 26 november 2003 beschikte over zodanig concrete en specifieke informatie dat de resultaten van de vennootschap over geheel 2003 in belangrijke mate zouden afwijken van de door de vennootschap op 15 augustus 2003 uitgesproken verwachtingen, dat zij hierover (eerder) een openbare mededeling ingevolge art. 28h Fondsenreglement had moeten doen.

De periode van ca. 3 werkdagen die de vennootschap heeft gebruikt om de…

Verder lezen