JOR 2006/164, Rechtbank Gent 21-02-2006, , A/05/02654; rep.nr. 1430 (met annotatie van B. Wessels)

Inhoudsindicatie

Internationaal faillissementsrecht, Opening van secundaire procedure is opportuniteitsmaatregel en in casu niet mogelijk en evenmin opportuun

Samenvatting

Art. 3 lid 2 en 27 IVO houden in dat een secundaire procedure kan worden geopend indien de schuldenaar op het grondgebied van de lidstaat een vestiging bezit.

Dergelijke procedure heeft hoofdzakelijk tot doel de rechten van de schuldeisers te beschermen. De procedure moet niet geopend worden, doch kan worden geopend. Derhalve is het openen van een secundaire procedure in ieder geval een opportuniteitsmaatregel, nu de hoofdprocedure – in…

Verder lezen
Terug naar overzicht