JOR 2006/268, Kantonrechter Leeuwarden 05-09-2006, AY7953, CV EXPL 05-5512

Inhoudsindicatie

Effectenlease, Overeenkomsten rechtsgeldig buitengerechtelijk vernietigd wegens ontbreken schriftelijke toestemming echtgenoot, Geen verjaring

Samenvatting

De Vliegwielovereenkomst is aan te merken als een huurkoopovereenkomst. Aangenomen moet worden dat art. 1:88 lid 1 sub d BW verwijst naar de gehele wettelijke regeling van de koop op afbetaling, zoals neergelegd in art. 7A:1576 BW, dus met inbegrip van het bepaalde in art. 7A:1576 lid 5 BW. Dientengevolge moet ervan worden uitgegaan dat indien een gehuwde persoon dan wel een partner…

Verder lezen