JOR 2006/270, Klachtencommissie DSI 19-09-2006, , 06-131

Inhoudsindicatie

Effectenlease, Schending bijzondere zorgplicht in precontractuele fase, Eigen schuld 50%

Samenvatting

Verweerder is bij het aanbieden en uitvoeren van de overeenkomst opgetreden als effectenbemiddelaar. De aangeboden effectenleaseconstructie komt er immers op neer dat verweerder voor rekening van klagers effecten koopt, terwijl de uitkomst van de overeenkomst afhankelijk is van het koersverloop van die effecten.

De Commissie is van oordeel dat de op verweerder rustende informatieplicht zich uitstrekte tot de precontractuele fase en nadrukkelijk ook gold ten opzichte van elke consument die overwoog een effectenlease-overeenkomst aan te…

Verder lezen