JOR 2006/291, Adviescommissie Fondsenreglement 02-06-2006, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Kennelijke overtreding van art. 28h Fondsenreglement (oud), De vennootschap heeft niet tijdig een openbare mededeling gedaan en is daarmee tekortgeschoten in haar informatieverstrekking aan het beleggend publiek, Schriftelijke waarschuwing van Euronext aan vennootschap aangewezen

Samenvatting

De Commissie is van oordeel dat Frans Maas art. 28h Fondsenreglement heeft overtreden door niet uiterlijk 28 december 2004 een openbare mededeling te doen en dat Frans Maas daarmee is tekortgeschoten in haar informatieverstrekking aan het beleggend publiek.

Het beroep van Frans Maas op gestelde niet-toepasselijkheid van het toenmalige art. …

Verder lezen