JOR 2006/81, Klachtencommissie DSI 01-02-2006, , 04-159

Inhoudsindicatie

Beleggingsadvies, Bank niet aansprakelijk voor aanzienlijk verlies belegger

Samenvatting

De klachten spitsen zich toe op de door verweerster aan klager gegeven adviezen over het aangaan en handhaven van de AEX-combinatie respectievelijk het door verweerder bij klaagster achterwege laten van een advies tot een minder risicovolle belegging.

De Commissie komt tot de conclusie dat klagers, zoals vele beleggers, in belangrijke mate het slachtoffer zijn geworden van de algemene en ingrijpende koersdaling die zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan. Bij klager in privé is het effect daarvan nog versterkt…

Verder lezen