JOR 2007/209, Commissie van Beroep DSI 02-07-2007, , Zaaknummer onbekend (met annotatie van F.M.A. ’t Hart)

Inhoudsindicatie

Vermogensbeheer, Verliezen, Geen schending bijzondere zorgplicht door bank, Hoger beroep van KC DSI 26 juni 2006, «JOR» 2006/190

Samenvatting

De klacht van belanghebbende strekt ten betoge dat de deelnemer het hem toevertrouwde vermogen niet als een goed huisvader heeft beheerd nu de deelnemer zich niet heeft gehouden aan de schriftelijk gemaakte afspraak dat 70% van het in beheer gegeven vermogen in aandelen zou worden belegd en 30% in obligaties. Belanghebbende verwijt de deelnemer voorts dat hij eigengereid is opgetreden en…

Verder lezen