JOR 2007/91, Commissie van Beroep DSI 04-01-2007, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Beleggingsadvies, Dwaling, Aankoop van preferente aandelen onder invloed van onjuiste voorstelling van zaken omtrent door vennootschap te hanteren conversieformule

Samenvatting

Op grond van het advies van de deelnemer heeft belanghebbende preferente aandelen Unilever gekocht. Unilever heeft later in een persbericht meegedeeld dat zij tot conversie van de preferente aandelen in nieuwe gewone aandelen zou overgaan. De deelnemer had zich, alvorens belanghebbende te adviseren, op de hoogte behoren te stellen van de conversievoorwaarden en hij had niet ermee mogen volstaan belanghebbende te adviseren dat in geval…

Verder lezen