JOR 2007/92, Klachtencommissie DSI 10-01-2007, , 07-01 (met annotatie van J.A. Voerman)

Inhoudsindicatie

Beleggingsadvies, Beleggingsadviseur tekortgeschoten in zorgplicht, Eigen schuld

Samenvatting

In dit geschil moet worden voorop gesteld dat, nu er sprake is van een adviesrelatie, klager in beginsel zelf verantwoordelijk moet worden gehouden voor de gang van zaken met betrekking tot zijn beleggingen.

Klager heeft er bewust voor gekozen om de beschikbare middelen geheel of nagenoeg geheel aan te wenden voor het beleggen in aandelen. Ook ten aanzien van de samenstelling van de aandelenportefeuille is de Commissie in eerste aanleg van oordeel dat klager zelf hiervoor verantwoordelijk is. …

Verder lezen