JOR 2008/32, Geschillencommissie Fusiegedragsregels SER 07-01-2008, , Zaaknummer onbekend (met annotatie van D.R. Doorenbos)

Inhoudsindicatie

Schending van geheimhoudingsplicht, Vakorganisatie heeft in strijd met SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 in het openbaar mededelingen gedaan over overleg tussen ABN AMRO bank en vakorganisaties over voorgenomen fusie ABN AMRO Bank met Barclays, Strikte naleving van geheimhoudingsplicht is geboden

Samenvatting

De verweren, voor zover gegrond op een limitatieve uitleg door verweerster (De Unie) van art. 7 lid 2 jo. art. 4 SER-Fusiecode 2000, falen.

Ten aanzien van de door De Unie in het openbaar gedane mededelingen aangaande…

Verder lezen
Terug naar overzicht