JOR 2008/85, Gerechtshof Amsterdam 07-12-2007, BB0806, P06/00307

Inhoudsindicatie

Naheffingsaanslag omzetbelasting, Nu geen sprake is van levering van bodemzaken van derden, is belanghebbende over de (executoriale) verkoop van die bodemzaken geen omzetbelasting verschuldigd, Vervolg op Rechtbank Haarlem 20 juni 2006, «JOR» 2006/252

Samenvatting

In hoger beroep is in geschil of de inspecteur terecht en tot het juiste bedrag een naheffingsaanslag in de omzetbelasting heeft opgelegd aan belanghebbende ter zake van de executieopbrengst van in beslag genomen roerende zaken. Daarbij gaat het erom of de desbetreffende goederen door belanghebbende zijn geleverd…

Verder lezen
Terug naar overzicht