JOR 2009/173, Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 09-01-2009, , KG ZA 08-1551 (met annotatie van I. Spinath)

Inhoudsindicatie

Geen retentierecht op kantoor van Ierse ambassade, bestemd voor openbare dienst

Samenvatting

Tussen partijen is niet in geschil dat art. 436 Rv een uitzondering vormt op de hoofdregel dat eenieder met zijn gehele vermogen instaat voor zijn schulden en dat vermogen om die reden vatbaar is voor beslag. Doel en strekking van art. 436 Rv beogen dat de werkzaamheden van de overheid niet worden belemmerd door aanspraken van burgers. Het dispuut tussen partijen spitst zich toe op de vraag of het betreffende pand bestemd is voor de openbare…

Verder lezen
Terug naar overzicht