JOR 2009/326, Rechtbank Haarlem 05-08-2009, BJ7433, HA ZA 08-1565

Inhoudsindicatie

Zorgplicht bank, Een gezamenlijke bankrekening is een relatief eenvoudig en overzichtelijk financieel product, Daarmee verdraagt zich niet een zó verreikende zorgplicht van banken dat zij iedere individuele transactie van daartoe gerechtigde (mede)rekeninghouders zouden moeten controleren

Samenvatting

Tussen partijen is in geschil of Rabobank jegens Van der Schaaf is tekortgeschoten in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen, meer in het bijzonder de op haar rustende bijzondere zorgplicht, zowel bij het aangaan van de overeenkomst (“Overeenkomst Rabo Totaalpakket”, met betaalrekening en internetspaarrekening) als bij…

Verder lezen