JOR 2010/56, Rechtbank Amsterdam 11-11-2009, BK7178, HA ZA 08-1937

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid, Palm Invest, Onrechtmatig handelen bestuurder van stichting jegens derden, Toepassing tweede categorie uit Ontvanger/Roelofsen, Stichtingsbestuurder bewerkstelligt of laat toe dat (klein)dochtervennootschap verplichtingen jegens schuldeisers niet nakomt, Ernstig verwijt, Nieuwe bestuurder die slechts korte tijd in functie was treft geen verwijt

Samenvatting

Van Vliet c.s., eisers, zijn met Palm Invest en Stichting Garantiegelden, twee van de negen gedaagden, rentedragende geldleningen aangegaan. Nu de rente- en aflossingsverplichtingen niet voldaan worden, stellen Van Vliet c…

Verder lezen
Terug naar overzicht